Процедура № 5740 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 03.12.2021 124,015.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2210, 2211, 2212, 2213 бл, цр, гбр, кгбр, мжд 373 куб.м. 465 куб.м. 11 куб.м. 570 куб.м. 2880 куб.м. 0 куб.м. 4299 куб.м.