Процедури

Процедура № 5740 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Начална цена 124,015.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2210, 2211, 2212, 2213
Дървесен вид бл, цр, гбр, кгбр, мжд
Едра 373 куб.м.
Средна 465 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 570 куб.м.
За огрев 2880 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4299 куб.м.