Процедури

Процедура № 5761 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 07.12.2021
Втора дата
Начална цена 242,154.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2202, 2203, 2204, 2214, 2215, 2216
Дървесен вид чб, бб, бл, цр, чдб, срлп, изгор
Едра 1989 куб.м.
Средна 4224 куб.м.
Дребна 89 куб.м.
Технологична 900 куб.м.
За огрев 696 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 7898 куб.м.