Процедура № 5983 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 02.03.2022 242,154.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2202, 2203, 2204, 2214, 2215, 2216 чб, бб, бл, цр, чдб, срлп, изгор 1989 куб.м. 4224 куб.м. 89 куб.м. 900 куб.м. 696 куб.м. 0 куб.м. 7898 куб.м.