Процедури

Процедура № 6051 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 29.03.2022
Втора дата
Начална цена 6,463.86 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет 1. Отглеждане на горски култури – 99 дка; 1.1 Отглеждане на тригодишни горски култури – 9 дка х 1 път = 9 дка; 1.1.1 Отглеждане на тригодишни горски култури – 4 дка х 1 път = 4 дка (обичайна дейност) отд/подотд 460 „о“ 1дка и 487 „г“ – 3 дка.; 1.1.2 Отглеждане на тригодишни горски култури – 5 дка х 1 път = 5 дка (компенсационно залесяване, отд/подотд 487 „г“ – 5 дка; 2.Отглеждане на едногодишни култури 30 дка х 3 пъти = 90 дка; 2.1.1. Отглеждане на едногодишни горски култури 30 дка х 3 пъти = 90 дка (обичайна дейности), отд./подотд 119 „ж“ 30 дка, I-во, II-ро и III-то отглеждане на едногодишни култури - цер

Данни за дървесината

Обект/и № ЛКД 1/2022
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.