Процедура № 6096 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 21.04.2022 27,300.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад до адрес на физически лица в обхвата на дейност на ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2219 - ТТР, 2205 - ТТР бл, цр 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1500 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1500 Пр. куб.м.