Процедура № 6347 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 31.10.2022 95,939.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача открит конкурс
Предмет „Mеханизирана почвоподготовка – 197 дка. в териториалният обхват на ТП „ДГС СРЕДЕЦ“ - Обект ЛКД 2022“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКД 3-2022 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.