Процедура № 660 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 06.01.2017 3,500.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Публично състезание
Предмет Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.