Процедура № 9 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 30.06.2016 05.07.2016 3,300.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
Предмет Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.