Процедура № 981 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 05.05.2017 60,483.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Открит конкурс
Предмет 1. Подпомагане на естественото възобновяване – отстраняване на подлеса - 4621дка. обща площ и 2.„Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – осветление” – 1332дка обща площ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКМ Обект № 2 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.