slide

Процедури | ДГС Средец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2725 ДГС Средец 31.01.2019 бб, чб, дб 1902Ц Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2648 ДГС Средец 04.01.2019 дб, цр, кгбр №1911 Процедури за добив на дървесина 67,075.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2617 ДГС Средец 20.12.2018 дб, цр, орех, чб, бб, 1904-1, 1905-1, 1906-1, 1907-1, 1908-1 Процедури за продажба на дървесина 186,828.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2615 ДГС Средец 20.12.2018 дб, цр, орех, мжд, кгбр, 1904-2, 1905-2, 1906-2, 1907-2 Процедури за продажба на дървесина 253,272.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2582 ДГС Средец 18.12.2018 чб, бл, здб, цр, избк, гбр, кгбр, мжд №№ 1901, 1902, 1903 Продажба на стояща дървесина на корен 199,355.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2581 ДГС Средец 14.12.2018 бл, здб, цр, мжд №№ 1909, 1910 Процедури за добив на дървесина 54,590.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2580 ДГС Средец 14.12.2018 бл, здб, цр, кдб, ор, чб, бб, мжд, кгбр №№ 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 Процедури за добив на дървесина 128,481.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2578 ДГС Средец 28.12.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2517 ДГС Средец 06.11.2018 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2516 ДГС Средец 14.11.2018 21.11.2018 Събиране на оферти с обява 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2498 ДГС Средец 16.11.2018 чб 1830 Процедури за добив на дървесина 39,447.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2376 ДГС Средец 18.09.2018 дб, цр, кгбр №1828 Процедури за добив на дървесина 6,314.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2375 ДГС Средец 18.09.2018 чб №1827 Процедури за добив на дървесина 24,138.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2244 ДГС Средец 10.07.2018 16.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2239 ДГС Средец 17.07.2018 0 Обект №2.2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 21,062.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2238 ДГС Средец 17.07.2018 0 Обект №2.1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,773.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2197 ДГС Средец 06.07.2018 чб 1818 Процедури за добив на дървесина 25,320.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2131 ДГС Средец 01.06.2018 дб, цр, гбр, бб №1814 Процедури за добив на дървесина 36,715.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2114 ДГС Средец 22.05.2018 0 ЛКМ Обект3 Лесокултурни мероприятия 28,523.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2113 ДГС Средец 22.05.2018 0 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 33,835.00 лв. без ДДС