slide

Процедури | ДГС Средец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2113 ДГС Средец 22.05.2018 0 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 33,835.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2083 ДГС Средец 11.05.2018 дб, цр, гбр, бб 1814 и 1815 Процедури за добив на дървесина 59,093.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2047 ДГС Средец 24.04.2018 0 ЛКМ Обект 3 Лесокултурни мероприятия 28,523.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2046 ДГС Средец 24.04.2018 0 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 33,835.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2012 ДГС Средец 17.04.2018 чб, бб 1812 Процедури за добив на дървесина 28,292.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1986 ДГС Средец 30.04.2018 04.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 19,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1883 ДГС Средец 06.03.2018 0 ЛКМ 1 Лесокултурни мероприятия 56,650.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1850 ДГС Средец 16.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1813 ДГС Средец 16.02.2018 чб, срлп, бл, цр 1808 Процедури за добив на дървесина 24,979.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1786 ДГС Средец 26.01.2018 02.02.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1780 ДГС Средец 31.01.2018 бл, здб, цр, гбр, кгбр, мжд №1809, №1810, №1811 Процедури за добив на дървесина 103,910.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1757 ДГС Средец 19.01.2018 дб, цр, №№1809-2, 1810-2, 1811-2 Процедури за продажба на дървесина 219,538.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1756 ДГС Средец 19.01.2018 дб, цр, №№1809-1, 1810-1, 1811-1 Процедури за продажба на дървесина 110,182.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1740 ДГС Средец 05.01.2018 бл, здб, цр, гбр, кгбр, мжд №1809, №1810, №1811 Процедури за добив на дървесина 103,910.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1733 ДГС Средец 22.12.2017 05.01.2018 Събиране на оферти с обява 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1708 ДГС Средец 28.12.2017 1802Ю Продажба на стояща дървесина на корен 514,635.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1697 ДГС Средец 09.01.2018 23.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1630 ДГС Средец 05.01.2018 16.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1592 ДГС Средец 05.12.2017 дб, цр, кгбр 1803 Процедури за добив на дървесина 38,355.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1591 ДГС Средец 05.12.2017 чб, бб 1804, 1805, 1806 Процедури за добив на дървесина 122,726.00 лв. без ДДС