slide

Процедури | ДГС Средец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1507 ДГС Средец 15.11.2017 чб 1725 и 1726 Процедури за добив на дървесина 91,132.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1491 ДГС Средец 26.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1412 ДГС Средец 29.09.2017 бл, цр №№ 1723, 1724 Процедури за добив на дървесина 23,125.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1411 ДГС Средец 29.09.2017 чб, дб, цр №№1720, 1721, 1722 Процедури за добив на дървесина 290,029.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1409 ДГС Средец 29.09.2017 0 ЛКД-4 2017 Лесокултурни мероприятия 22,880.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1402 ДГС Средец 27.09.2017 0 ЛКМ 2017 Обект -3 Лесокултурни мероприятия 5,009.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1272 ДГС Средец 02.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1209 ДГС Средец 25.07.2017 бл, цр, кгбр №1713 Процедури за добив на дървесина 31,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1206 ДГС Средец 14.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1164 ДГС Средец 05.07.2017 чб, бб, бл, цр №№1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719 Процедури за добив на дървесина 309,323.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1163 ДГС Средец 05.07.2017 бл, цр, кгбр 1713 "Борсучите дупки" Процедури за добив на дървесина 28,981.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1091 ДГС Средец 09.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1032 ДГС Средец 16.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1008 ДГС Средец 12.05.2017 дб, цр, №1710-1 и №1711-1 Процедури за продажба на дървесина 138,734.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1007 ДГС Средец 12.05.2017 дб, цр, кгбр №1710-2 и №1711-2 Процедури за продажба на дървесина 255,796.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
981 ДГС Средец 05.05.2017 0 ЛКМ Обект № 2 Лесокултурни мероприятия 60,483.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
945 ДГС Средец 21.04.2017 чб, дб, цр, кгбр №1710 и №1711 Процедури за добив на дървесина 147,171.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
930 ДГС Средец 21.04.2017 чб, бб, бл, цр 1712 "Факийски кайряци" Процедури за добив на дървесина 36,860.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
826 ДГС Средец 01.03.2017 Договаряне 22,767.50 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
822 ДГС Средец 10.03.2017 дб, цр, 1702-1, 1709-1 Процедури за продажба на дървесина 89,695.00 лв. без ДДС