slide

Процедури | ДГС Средец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6188 ДГС Средец 01.07.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6161 ДГС Средец 10.06.2022 чб, бб, бл, цр, срлп 2220 Процедури за добив на дървесина 19,285.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6134 ДГС Средец 17.05.2022 0 ЛКМ 2/2022 Лесокултурни мероприятия 29,163.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6111 ДГС Средец 16.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6096 ДГС Средец 21.04.2022 бл, цр 2219 - ТТР, 2205 - ТТР Процедури за добив на дървесина 27,300.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6087 ДГС Средец 28.04.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6086 ДГС Средец 15.04.2022 бл, цр, кгбр, мжд 2219 Процедури за добив на дървесина 17,855.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6051 ДГС Средец 29.03.2022 0 ЛКД 1/2022 Лесокултурни мероприятия 6,463.86 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6013 ДГС Средец 15.03.2022 чб, бб 2217 и 2218 Процедури за добив на дървесина 99,722.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5983 ДГС Средец 02.03.2022 чб, бб, бл, цр, чдб, срлп, изгор 2202, 2203, 2204, 2214, 2215, 2216 Процедури за добив на дървесина 242,154.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5912 ДГС Средец 19.01.2022 Събиране на оферти с обява 2,070.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5864 ДГС Средец 17.12.2021 бл, изгор, цр, гбр, кгбр, мжд 2205-2, 2206-2, 2207-2, 2208-2, 2209-2 Процедури за продажба на дървесина 203,944.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5863 ДГС Средец 17.12.2021 бл, цр 2205-1, 2206-1, 2207-1, 2208-1, 2209-1 Процедури за продажба на дървесина 15,980.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5850 ДГС Средец 17.12.2021 бл, изгор, цр, гбр, кгбр, мжд 2205, 2206, 2207, 2208, 2209 Процедури за добив на дървесина 75,900.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5761 ДГС Средец 07.12.2021 чб, бб, бл, цр, чдб, срлп, изгор 2202, 2203, 2204, 2214, 2215, 2216 Процедури за добив на дървесина 242,154.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5740 ДГС Средец 03.12.2021 бл, цр, гбр, кгбр, мжд 2210, 2211, 2212, 2213 Процедури за добив на дървесина 124,015.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5671 ДГС Средец 09.11.2021 бл, цр 2119 Процедури за добив на дървесина 47,405.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5670 ДГС Средец 09.11.2021 чб, бб, бл, цр, срлп, изгор 2118 Процедури за добив на дървесина 57,203.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5633 ДГС Средец 22.10.2021 чб 2116, 2117 Процедури за добив на дървесина 26,562.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5632 на ДГС Средец от 22.10.2021 е прекратена!
5632 ДГС Средец 22.10.2021 чб 2116 и 2117 Процедури за добив на дървесина 26,562.00 лв. без ДДС