Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4752 ДГС Средец 10.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 30 куб.м. 3 куб.м. 65 куб.м. 263 куб.м. 0 куб.м. 368 куб.м.
бл, цр
2022 Продажба на стояща дървесина на корен 15,266.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4728 ДГС Средец 16.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6.10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6.10 куб.м.
бл
2010-5 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 549.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добита дървесина чрез договаряне Виж пълна информация
4698 ДГС Средец 16.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 30 куб.м. 3 куб.м. 65 куб.м. 263 куб.м. 0 куб.м. 368 куб.м.
бл, цр
2022 Продажба на стояща дървесина на корен 16,007.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4666 ДГС Средец 06.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71.95 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73.95 куб.м.
чб, бб, бл
2014-4, 2010-5 Процедури за продажба на дървесина 5,967.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
4658 ДГС Средец 01.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
748 куб.м. 820 куб.м. 7 куб.м. 185 куб.м. 222 куб.м. 0 куб.м. 1982 куб.м.
бл, цр, чб, бб, здб (изг)
2020, 2021 Процедури за добив на дървесина 50,211.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4485 ДГС Средец 17.07.2020 ЛКМ Обект - 2/2020 Лесокултурни мероприятия 20,371.00 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив - „Осветление” 6050дка, в т.ч:
1.„Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” 5400дка.,
2.„Осветление-осветление на култури, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” 650дка.,
Виж пълна информация
4311 ДГС Средец 02.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
112 куб.м. 406 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 1558 куб.м. 0 куб.м. 2105 куб.м.
чб, бб, здгл, брз, бл, цр, гбр
2017, 2018, 2019 Продажба на стояща дървесина на корен 87,421.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4288 ДГС Средец 27.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
730 куб.м. 2087 куб.м. 24 куб.м. 392 куб.м. 49 куб.м. 0 куб.м. 3282 куб.м.
чб, бб, бл, цр, срлп
2014 Процедури за добив на дървесина
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, подвоз и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
4268 ДГС Средец 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
420 куб.м. 1548 куб.м. 82 куб.м. 236 куб.м. 431 куб.м. 0 куб.м. 2717 куб.м.
чб, бб, бл, цр
2013 Продажба на стояща дървесина на корен 100,098.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4237 ДГС Средец 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 132 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 618 куб.м. 0 куб.м. 771 куб.м.
бл, цр, гбр
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 32,205.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4216 ДГС Средец 14.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 79 куб.м. 5 куб.м. 46 куб.м. 472 куб.м. 0 куб.м. 606 куб.м.
бл, цр, кгбр
2015 Процедури за добив на дървесина 14,255.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4215 ДГС Средец 14.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 501 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 2667 куб.м. 0 куб.м. 3261 куб.м.
бл, цр, кгбр
2016 Продажба на стояща дървесина на корен 136,522.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4180 ДГС Средец 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
214 куб.м. 557 куб.м. 21 куб.м. 371 куб.м. 1527 куб.м. 0 куб.м. 2690 куб.м.
дб, цр, чб
200Д-1 Процедури за продажба на дървесина 186,196.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
4168 ДГС Средец 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
420 куб.м. 1548 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 667 куб.м. 0 куб.м. 2717 куб.м.
чб, бб, бл, цр
2013 Продажба на стояща дървесина на корен 100,098.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4046 ДГС Средец 27.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
420 куб.м. 1548 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 667 куб.м. 0 куб.м. 2717 куб.м.
чб, бб, бл, цр
2013 Продажба на стояща дървесина на корен 116,215.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина Виж пълна информация
4009 ДГС Средец 17.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 180 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 716 куб.м. 0 куб.м. 923 куб.м.
бл, цр, гбр
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 40,724.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - обект №2009 Виж пълна информация
3947 ДГС Средец 02.03.2020 ЛКД №1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 33,899.00 лв. без ДДС
Предмет: Залесяване, попълване, отглеждане на горски култури Виж пълна информация
3911 ДГС Средец 21.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 180 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 716 куб.м. 0 куб.м. 923 куб.м.
бл, цр, гбр
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 43,035.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - обект №2009 Виж пълна информация
3894 ДГС Средец 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
740 куб.м. 2279 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 518 куб.м. 0 куб.м. 3607 куб.м.
чб, бб, дб, цр
2007-А Продажба на стояща дървесина на корен 164,245.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с тайно наддаване - обект 2007-А Виж пълна информация
3813 ДГС Средец 28.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1231 куб.м. 0 куб.м. 1231 куб.м.
дб, цр, кгбр, мжд
2010-2, 2011-2, 2012-2 Процедури за продажба на дървесина 100,198.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ Виж пълна информация