slide

Процедури | ДГС Средец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4288 ДГС Средец 27.05.2020 чб, бб, бл, цр, срлп 2014 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4268 ДГС Средец 19.05.2020 чб, бб, бл, цр 2013 Продажба на стояща дървесина на корен 100,098.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4237 ДГС Средец 19.05.2020 бл, цр, гбр 2009 Продажба на стояща дървесина на корен 32,205.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4216 ДГС Средец 14.05.2020 бл, цр, кгбр 2015 Процедури за добив на дървесина 14,255.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4215 ДГС Средец 14.05.2020 бл, цр, кгбр 2016 Продажба на стояща дървесина на корен 136,522.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4180 ДГС Средец 05.05.2020 дб, цр, чб 200Д-1 Процедури за продажба на дървесина 186,196.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4168 ДГС Средец 30.04.2020 чб, бб, бл, цр 2013 Продажба на стояща дървесина на корен 100,098.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4046 ДГС Средец 27.03.2020 чб, бб, бл, цр 2013 Продажба на стояща дървесина на корен 116,215.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4009 ДГС Средец 17.03.2020 бл, цр, гбр 2009 Продажба на стояща дървесина на корен 40,724.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3947 ДГС Средец 02.03.2020 0 ЛКД №1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 33,899.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3911 ДГС Средец 21.02.2020 бл, цр, гбр 2009 Продажба на стояща дървесина на корен 43,035.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3894 ДГС Средец 19.02.2020 чб, бб, дб, цр 2007-А Продажба на стояща дървесина на корен 164,245.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3813 ДГС Средец 28.01.2020 дб, цр, кгбр, мжд 2010-2, 2011-2, 2012-2 Процедури за продажба на дървесина 100,198.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3812 ДГС Средец 28.01.2020 дб, цр 2010-1, 2011-1, 2012-1 Процедури за продажба на дървесина 77,045.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3803 ДГС Средец 23.01.2020 дб, цр, избк, гбр, чб 2008, 2009 Продажба на стояща дървесина на корен 116,165.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3800 ДГС Средец 23.01.2020 дб, цр, мжд, кгбр, 2010, 2011, 2012 Процедури за добив на дървесина 52,799.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3676 ДГС Средец 18.12.2019 бл, цр, кгбр 2005, 2006 Процедури за добив на дървесина 122,890.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3663 ДГС Средец 12.12.2019 бб, чб, цр, бл 2007 Ц Продажба на стояща дървесина на корен 305,081.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3656 ДГС Средец 12.12.2019 черен бор 1926-1, 1927-1, 1928-1 Процедури за продажба на дървесина 31,170.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3649 ДГС Средец 12.12.2019 чб, бб, бл, здб, кдб, срлп, мжд 2001, 2002, 2003, 2004 Процедури за добив на дървесина 197,113.00 лв. без ДДС