slide

Процедури | ДГС Средец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3565 ДГС Средец 03.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3483 ДГС Средец 31.10.2019 чб 1924-1 и 1925-1 Процедури за продажба на дървесина 46,240.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3482 ДГС Средец 18.10.2019 28.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3479 ДГС Средец 28.10.2019 чб 1923-1 Процедури за продажба на дървесина 7,331.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3452 ДГС Средец 03.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,750.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3383 ДГС Средец 13.09.2019 бл, здб, цр 1902- А Продажба на стояща дървесина на корен 29,844.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3168 ДГС Средец 09.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 21,175.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3062 ДГС Средец 17.05.2019 0 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 44,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3049 ДГС Средец 16.05.2019 дб, цр №1919 и №1920 Процедури за добив на дървесина 59,808.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3048 ДГС Средец 16.05.2019 чб, бб, дб, цр, гбр 1918 "Демир бок" Процедури за добив на дървесина 39,707.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3023 ДГС Средец 03.05.2019 дб, цр, 1915, 1916, 1917 Процедури за добив на дървесина 58,976.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2807 ДГС Средец 20.02.2019 0 ЛКМ Обект 1 Лесокултурни мероприятия 39,316.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2767 ДГС Средец 12.02.2019 дб, цр, 1914 Процедури за добив на дървесина 15,006.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2725 ДГС Средец 31.01.2019 бб, чб, дб 1902Ц Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2648 ДГС Средец 04.01.2019 дб, цр, кгбр №1911 Процедури за добив на дървесина 67,075.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2617 ДГС Средец 20.12.2018 дб, цр, орех, чб, бб, 1904-1, 1905-1, 1906-1, 1907-1, 1908-1 Процедури за продажба на дървесина 186,828.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2615 ДГС Средец 20.12.2018 дб, цр, орех, мжд, кгбр, 1904-2, 1905-2, 1906-2, 1907-2 Процедури за продажба на дървесина 253,272.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2582 ДГС Средец 18.12.2018 чб, бл, здб, цр, избк, гбр, кгбр, мжд №№ 1901, 1902, 1903 Продажба на стояща дървесина на корен 199,355.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2581 ДГС Средец 14.12.2018 бл, здб, цр, мжд №№ 1909, 1910 Процедури за добив на дървесина 54,590.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2580 ДГС Средец 14.12.2018 бл, здб, цр, кдб, ор, чб, бб, мжд, кгбр №№ 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 Процедури за добив на дървесина 128,481.00 лв. без ДДС