slide

Процедури | ДГС Средец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3812 ДГС Средец 28.01.2020 дб, цр 2010-1, 2011-1, 2012-1 Процедури за продажба на дървесина 77,045.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3803 ДГС Средец 23.01.2020 дб, цр, избк, гбр, чб 2008, 2009 Продажба на стояща дървесина на корен 116,165.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3800 ДГС Средец 23.01.2020 дб, цр, мжд, кгбр, 2010, 2011, 2012 Процедури за добив на дървесина 52,799.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3676 ДГС Средец 18.12.2019 бл, цр, кгбр 2005, 2006 Процедури за добив на дървесина 122,890.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3663 ДГС Средец 12.12.2019 бб, чб, цр, бл 2007 Ц Продажба на стояща дървесина на корен 305,081.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3656 ДГС Средец 12.12.2019 черен бор 1926-1, 1927-1, 1928-1 Процедури за продажба на дървесина 31,170.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3649 ДГС Средец 12.12.2019 чб, бб, бл, здб, кдб, срлп, мжд 2001, 2002, 2003, 2004 Процедури за добив на дървесина 197,113.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3565 ДГС Средец 03.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3483 ДГС Средец 31.10.2019 чб 1924-1 и 1925-1 Процедури за продажба на дървесина 46,240.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3482 ДГС Средец 18.10.2019 28.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3479 ДГС Средец 28.10.2019 чб 1923-1 Процедури за продажба на дървесина 7,331.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3452 ДГС Средец 03.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,750.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3383 ДГС Средец 13.09.2019 бл, здб, цр 1902- А Продажба на стояща дървесина на корен 29,844.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3168 ДГС Средец 09.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 21,175.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3062 ДГС Средец 17.05.2019 0 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 44,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3049 ДГС Средец 16.05.2019 дб, цр №1919 и №1920 Процедури за добив на дървесина 59,808.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3048 ДГС Средец 16.05.2019 чб, бб, дб, цр, гбр 1918 "Демир бок" Процедури за добив на дървесина 39,707.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3023 ДГС Средец 03.05.2019 дб, цр, 1915, 1916, 1917 Процедури за добив на дървесина 58,976.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2807 ДГС Средец 20.02.2019 0 ЛКМ Обект 1 Лесокултурни мероприятия 39,316.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2767 ДГС Средец 12.02.2019 дб, цр, 1914 Процедури за добив на дървесина 15,006.00 лв. без ДДС