slide

Процедури | ДГС Средец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5374 ДГС Средец 08.06.2021 бл, цр 2113 Процедури за добив на дървесина 23,382.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4957 ДГС Средец 12.01.2021 чб, бл, цр, срлп, кгбр, мжд 2102, 2104, 2105, 2106 Процедури за добив на дървесина 208,293.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4855 ДГС Средец 07.12.2020 чб, бл, цр, мжд, кгбр 2101, 2103 Процедури за добив на дървесина 117,725.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4658 ДГС Средец 01.10.2020 бл, цр, чб, бб, здб (изг) 2020, 2021 Процедури за добив на дървесина 50,211.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4288 ДГС Средец 27.05.2020 чб, бб, бл, цр, срлп 2014 Процедури за добив на дървесина

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4216 ДГС Средец 14.05.2020 бл, цр, кгбр 2015 Процедури за добив на дървесина 14,255.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3800 ДГС Средец 23.01.2020 дб, цр, мжд, кгбр, 2010, 2011, 2012 Процедури за добив на дървесина 52,799.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3676 ДГС Средец 18.12.2019 бл, цр, кгбр 2005, 2006 Процедури за добив на дървесина 122,890.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3649 ДГС Средец 12.12.2019 чб, бб, бл, здб, кдб, срлп, мжд 2001, 2002, 2003, 2004 Процедури за добив на дървесина 197,113.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3049 ДГС Средец 16.05.2019 дб, цр №1919 и №1920 Процедури за добив на дървесина 59,808.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3048 ДГС Средец 16.05.2019 чб, бб, дб, цр, гбр 1918 "Демир бок" Процедури за добив на дървесина 39,707.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3023 ДГС Средец 03.05.2019 дб, цр, 1915, 1916, 1917 Процедури за добив на дървесина 58,976.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2767 ДГС Средец 12.02.2019 дб, цр, 1914 Процедури за добив на дървесина 15,006.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2648 ДГС Средец 04.01.2019 дб, цр, кгбр №1911 Процедури за добив на дървесина 67,075.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2581 ДГС Средец 14.12.2018 бл, здб, цр, мжд №№ 1909, 1910 Процедури за добив на дървесина 54,590.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2580 ДГС Средец 14.12.2018 бл, здб, цр, кдб, ор, чб, бб, мжд, кгбр №№ 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 Процедури за добив на дървесина 128,481.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2498 ДГС Средец 16.11.2018 чб 1830 Процедури за добив на дървесина 39,447.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2376 ДГС Средец 18.09.2018 дб, цр, кгбр №1828 Процедури за добив на дървесина 6,314.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2375 ДГС Средец 18.09.2018 чб №1827 Процедури за добив на дървесина 24,138.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2197 ДГС Средец 06.07.2018 чб 1818 Процедури за добив на дървесина 25,320.00 лв. без ДДС