slide

Процедури | ДГС Средец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2131 ДГС Средец 01.06.2018 дб, цр, гбр, бб №1814 Процедури за добив на дървесина 36,715.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2083 ДГС Средец 11.05.2018 дб, цр, гбр, бб 1814 и 1815 Процедури за добив на дървесина 59,093.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2012 ДГС Средец 17.04.2018 чб, бб 1812 Процедури за добив на дървесина 28,292.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1813 ДГС Средец 16.02.2018 чб, срлп, бл, цр 1808 Процедури за добив на дървесина 24,979.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1780 ДГС Средец 31.01.2018 бл, здб, цр, гбр, кгбр, мжд №1809, №1810, №1811 Процедури за добив на дървесина 103,910.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1740 ДГС Средец 05.01.2018 бл, здб, цр, гбр, кгбр, мжд №1809, №1810, №1811 Процедури за добив на дървесина 103,910.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1592 ДГС Средец 05.12.2017 дб, цр, кгбр 1803 Процедури за добив на дървесина 38,355.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1591 ДГС Средец 05.12.2017 чб, бб 1804, 1805, 1806 Процедури за добив на дървесина 122,726.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1507 ДГС Средец 15.11.2017 чб 1725 и 1726 Процедури за добив на дървесина 91,132.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1412 ДГС Средец 29.09.2017 бл, цр №№ 1723, 1724 Процедури за добив на дървесина 23,125.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1411 ДГС Средец 29.09.2017 чб, дб, цр №№1720, 1721, 1722 Процедури за добив на дървесина 290,029.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1209 ДГС Средец 25.07.2017 бл, цр, кгбр №1713 Процедури за добив на дървесина 31,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1164 ДГС Средец 05.07.2017 чб, бб, бл, цр №№1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719 Процедури за добив на дървесина 309,323.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1163 ДГС Средец 05.07.2017 бл, цр, кгбр 1713 "Борсучите дупки" Процедури за добив на дървесина 28,981.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
945 ДГС Средец 21.04.2017 чб, дб, цр, кгбр №1710 и №1711 Процедури за добив на дървесина 147,171.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
930 ДГС Средец 21.04.2017 чб, бб, бл, цр 1712 "Факийски кайряци" Процедури за добив на дървесина 36,860.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
562 ДГС Средец 12.12.2016 чб, дб, цр №1707 "Демир бок" и №1708 "Бичената кория" Процедури за добив на дървесина 119,574.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
561 ДГС Средец 12.12.2016 16.12.2016 дб, цр, кгбр 1709 "Кара тепе" Процедури за добив на дървесина 15,480.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
488 ДГС Средец 02.12.2016 07.12.2016 чб, дб, цр, кгбр 1703, 1704, 1705, 1706 Процедури за добив на дървесина 185,380.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
444 ДГС Средец 28.11.2016 02.12.2016 дб,цр,гбр 1621 Процедури за добив на дървесина 3,540.00 лв. без ДДС