Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба на дървесина от временен склад на физически лица
Файл
Добавен
25.06.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
23.06.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на широколистна дървесина
Файл
Добавен
03.06.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дървесина от об.2012
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дървесина от об.2010
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистни трупи по ценоразпис
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи по ценоразпис
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистни трупи(15-17 см)
Файл
Добавен
24.04.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на широколистна дървесина
Файл
Добавен
03.04.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на преходни количества (добити пред 2019 г.) широколистна дървесина
Файл
Добавен
03.04.2020 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
23.03.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 1924 по ценоразпис
Файл
Добавен
28.02.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина от обекти 1809,1904,1906,1919 и 1920
Файл
Добавен
25.02.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи от обект 2001
Файл
Добавен
06.02.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на широколистна дървесина
Файл
Добавен
20.01.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистни трупи
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обекти 1917 и 1919
Файл
Добавен
09.01.2020 / ДГС Средец