Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
04.10.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
30.09.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
25.09.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистна технологична дървесина
Файл
Добавен
10.09.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
03.09.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
29.08.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обекти 1917 и 1919 по ценоразпис
Файл
Добавен
13.08.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
22.05.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистна технологична дървесина от обект 1825
Файл
Добавен
06.12.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи от обект 1825
Файл
Добавен
06.12.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистни трупи от обект 1824
Файл
Добавен
29.11.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис от обект 1828
Файл
Добавен
28.11.2018 / ДГС Средец
Одобрени предложения за продажба по ценоразпис на иглолистна дървесина
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Средец
Одобрени предложения за продажба по ценоразпис на иглолистна дървесина от обекти 1826 и 1827
Файл
Добавен
08.11.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина
Файл
Добавен
31.10.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи
Файл
Добавен
30.10.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистна дървесина
Файл
Добавен
24.10.2018 / ДГС Средец
Одобрени предложения за продажба на иглолистна дървесина от обект 1827
Файл
Добавен
19.10.2018 / ДГС Средец
Одобрени предложения за продажба по ценоразпис на иглолистна дървесина от обект 1823
Файл
Добавен
11.10.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
08.10.2018 / ДГС Средец