Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на добита дървесина от обект 2020
Файл
Добавен
11.12.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
02.12.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
06.11.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дърва за огрев
Файл
Добавен
19.10.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дърва за огрев
Файл
Добавен
02.10.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2014 по ценоразпис
Файл
Добавен
17.08.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
06.08.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев по ценоразпис
Файл
Добавен
05.08.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
03.08.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
23.07.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
22.07.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
21.07.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от временен склад на физически лица
Файл
Добавен
25.06.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
23.06.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на широколистна дървесина
Файл
Добавен
03.06.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дървесина от об.2012
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дървесина от об.2010
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистни трупи по ценоразпис
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Средец