Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на широколистна дървесина
Файл
Добавен
03.04.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на преходни количества (добити пред 2019 г.) широколистна дървесина
Файл
Добавен
03.04.2020 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
23.03.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 1924 по ценоразпис
Файл
Добавен
28.02.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина от обекти 1809,1904,1906,1919 и 1920
Файл
Добавен
25.02.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи от обект 2001
Файл
Добавен
06.02.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на широколистна дървесина
Файл
Добавен
20.01.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистни трупи
Файл
Добавен
15.01.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обекти 1917 и 1919
Файл
Добавен
09.01.2020 / ДГС Средец
Одобрени предложения за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
06.01.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи(18-29 см) от обекти 1926,1927 и 1928
Файл
Добавен
06.01.2020 / ДГС Средец
Одобрени предложения за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
02.01.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев (пакет 1917-3) по ценоразпис
Файл
Добавен
23.12.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистна технологична дървесина
Файл
Добавен
19.12.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина от обект 1924 по ценоразпис
Файл
Добавен
13.12.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина(пакети 1925-3 и 1926-2) по ценоразпис
Файл
Добавен
10.12.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев по ценоразпис
Файл
Добавен
03.12.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
27.11.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на пакет 1925-2Ц
Файл
Добавен
20.11.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
12.11.2019 / ДГС Средец