slide

Ценоразписи | ДГС Средец

Одобрено предложение за продажба на дървесина на физически лица по ценоразпис
Файл
Добавен
02.02.2024 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина на физически лица по ценоразпис
Файл
Добавен
26.01.2024 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
23.01.2024 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
22.01.2024 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина от обекти 2302, 2309ДД и 2314 по ценоразпис
Файл
Добавен
17.01.2024 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина от пакет 2309ДД-5
Файл
Добавен
18.12.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2314 по ценоразпис
Файл
Добавен
15.12.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2302 по ценоразпис
Файл
Добавен
15.12.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
07.12.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина от обект 2315 по ценоразпис за физически лица
Файл
Добавен
06.12.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина от обект 2309ДД по ценоразпис
Файл
Добавен
06.12.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина от обект 2302 по ценоразпис
Файл
Добавен
04.12.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев от обект 2309ДД за физически лица
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис за физически лица
Файл
Добавен
27.10.2023 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица
Файл
Добавен
07.09.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистна технологична дървесина
Файл
Добавен
04.09.2023 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица
Файл
Добавен
16.08.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис от обект 2218
Файл
Добавен
02.08.2023 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица - пакет 2312-1
Файл
Добавен
20.07.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обекти 2306,2307 и 2308 по ценоразпис
Файл
Добавен
19.06.2023 / ДГС Средец