slide

Ценоразписи | ДГС Средец

Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2224 на физически лица по ценоразпис
Файл
Добавен
10.03.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев от обекти 2305,2307 и 2308
Файл
Добавен
21.02.2023 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица от обект 2225
Файл
Добавен
08.02.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2217 по ценоразпис
Файл
Добавен
22.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев от обект 2225 на физически лица
Файл
Добавен
22.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2215 по ценоразпис
Файл
Добавен
20.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2215 по ценоразпис
Файл
Добавен
16.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2220 по ценоразпис
Файл
Добавен
15.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2220 по ценоразпис
Файл
Добавен
07.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2217 по ценоразпис
Файл
Добавен
07.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
06.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на технологична дървесина(срлп) от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
02.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
30.11.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на технологична дървесина(срлп) от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
22.11.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2220 по ценоразпис
Файл
Добавен
04.11.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
03.11.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на технологична дървесина (срлп) от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
03.11.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2224 по ценоразпис
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина от обект 2220 по ценоразпис
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2224 по ценоразпис
Файл
Добавен
21.10.2022 / ДГС Средец