Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6311 ДГС Средец 20.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14.15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14.15 куб.м.
чб
2221-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 2,122.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
6303 ДГС Средец 28.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
118 куб.м. 180 куб.м. 0 куб.м. 98 куб.м. 1162 куб.м. 0 куб.м. 1558 куб.м.
бл, цр, кгбр
2224 Процедури за добив на дървесина 56,620.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
6218 ДГС Средец 28.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 103 куб.м. 0 куб.м. 45 куб.м. 478 куб.м. 0 куб.м. 697 куб.м.
бл, цр
№2222 и №2223 Процедури за добив на дървесина 23,794.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
6188 ДГС Средец 01.07.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДГС Средец за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
6161 ДГС Средец 10.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
251 куб.м. 267 куб.м. 5 куб.м. 76 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 626 куб.м.
чб, бб, бл, цр, срлп
2220 Процедури за добив на дървесина 19,285.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
6134 ДГС Средец 17.05.2022 ЛКМ 2/2022 Лесокултурни мероприятия 29,163.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Подпомагане на естественото възобновяване /ПЕВ/.
1. „Отглеждане на подраста в котлите, чрез отсичане на увредения подраст на „пънче”, отсичане на издънки и нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” 7466дка /обща площ/ - 1969дка /редуцирана площ/
Виж пълна информация
6111 ДГС Средец 16.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици – 55 км., в териториалния обхват на ТП ДГС „Средец“ Виж пълна информация
6096 ДГС Средец 21.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1500 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1500 Пр. куб.м.
бл, цр
2219 - ТТР, 2205 - ТТР Процедури за добив на дървесина 27,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад до адрес на физически лица в обхвата на дейност на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
6087 ДГС Средец 28.04.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили, стопанисвани от ТП „ДГС Средец“ за срок от 12 месеца Виж пълна информация
6086 ДГС Средец 15.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 32 куб.м. 505 куб.м. 0 куб.м. 624 куб.м.
бл, цр, кгбр, мжд
2219 Процедури за добив на дървесина 17,855.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
6051 ДГС Средец 29.03.2022 ЛКД 1/2022 Лесокултурни мероприятия 6,463.86 лв. без ДДС
Предмет: 1. Отглеждане на горски култури – 99 дка; 1.1 Отглеждане на тригодишни горски култури – 9 дка х 1 път = 9 дка; 1.1.1 Отглеждане на тригодишни горски култури – 4 дка х 1 път = 4 дка (обичайна дейност) отд/подотд 460 „о“ 1дка и 487 „г“ – 3 дка.; 1.1.2 Отглеждане на тригодишни горски култури – 5 дка х 1 път = 5 дка (компенсационно залесяване, отд/подотд 487 „г“ – 5 дка; 2.Отглеждане на едногодишни култури 30 дка х 3 пъти = 90 дка; 2.1.1. Отглеждане на едногодишни горски култури 30 дка х 3 пъти = 90 дка (обичайна дейности), отд./подотд 119 „ж“ 30 дка, I-во, II-ро и III-то отглеждане на едногодишни култури - цер Виж пълна информация
6013 ДГС Средец 15.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1026 куб.м. 1806 куб.м. 13 куб.м. 415 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3260 куб.м.
чб, бб
2217 и 2218 Процедури за добив на дървесина 99,722.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5983 ДГС Средец 02.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1989 куб.м. 4224 куб.м. 89 куб.м. 900 куб.м. 696 куб.м. 0 куб.м. 7898 куб.м.
чб, бб, бл, цр, чдб, срлп, изгор
2202, 2203, 2204, 2214, 2215, 2216 Процедури за добив на дървесина 242,154.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5912 ДГС Средец 19.01.2022 Събиране на оферти с обява 2,070.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2022 г. на работниците и служителите на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
5864 ДГС Средец 17.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 405 куб.м. 12 куб.м. 321 куб.м. 1740 куб.м. 0 куб.м. 2478 куб.м.
бл, изгор, цр, гбр, кгбр, мжд
2205-2, 2206-2, 2207-2, 2208-2, 2209-2 Процедури за продажба на дървесина 203,944.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата Виж пълна информация
5863 ДГС Средец 17.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
144 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 144 куб.м.
бл, цр
2205-1, 2206-1, 2207-1, 2208-1, 2209-1 Процедури за продажба на дървесина 15,980.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата Виж пълна информация
5850 ДГС Средец 17.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
144 куб.м. 405 куб.м. 12 куб.м. 321 куб.м. 1740 куб.м. 0 куб.м. 2622 куб.м.
бл, изгор, цр, гбр, кгбр, мжд
2205, 2206, 2207, 2208, 2209 Процедури за добив на дървесина 75,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - открит конкурс за възлагане дейността на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата, от държавни горски територии Виж пълна информация
5761 ДГС Средец 07.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1989 куб.м. 4224 куб.м. 89 куб.м. 900 куб.м. 696 куб.м. 0 куб.м. 7898 куб.м.
чб, бб, бл, цр, чдб, срлп, изгор
2202, 2203, 2204, 2214, 2215, 2216 Процедури за добив на дървесина 242,154.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5740 ДГС Средец 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
373 куб.м. 465 куб.м. 11 куб.м. 570 куб.м. 2880 куб.м. 0 куб.м. 4299 куб.м.
бл, цр, гбр, кгбр, мжд
2210, 2211, 2212, 2213 Процедури за добив на дървесина 124,015.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5671 ДГС Средец 09.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
174 куб.м. 345 куб.м. 12 куб.м. 232 куб.м. 1232 куб.м. 0 куб.м. 1995 куб.м.
бл, цр
2119 Процедури за добив на дървесина 47,405.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация