slide

Процедури | ДГС Средец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6769 ДГС Средец 16.08.2023 . ЛКД Лесокултурни мероприятия 7,796.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6453 ДГС Средец 19.12.2022 0 ЛКД 1/2023 Лесокултурни мероприятия 83,326.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6366 ДГС Средец 16.11.2022 0 ЛКД 4/2022 Лесокултурни мероприятия 22,865.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6347 ДГС Средец 31.10.2022 0 ЛКД 3-2022 Лесокултурни мероприятия 95,939.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6134 ДГС Средец 17.05.2022 0 ЛКМ 2/2022 Лесокултурни мероприятия 29,163.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6051 ДГС Средец 29.03.2022 0 ЛКД 1/2022 Лесокултурни мероприятия 6,463.86 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5372 ДГС Средец 08.06.2021 0 ЛКМ Обект 2/2021 Лесокултурни мероприятия 24,210.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5175 ДГС Средец 22.03.2021 0 ЛКМ Обект 1/2021 Лесокултурни мероприятия 10,093.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4485 ДГС Средец 17.07.2020 0 ЛКМ Обект - 2/2020 Лесокултурни мероприятия 20,371.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3062 ДГС Средец 17.05.2019 0 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 44,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2807 ДГС Средец 20.02.2019 0 ЛКМ Обект 1 Лесокултурни мероприятия 39,316.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2114 ДГС Средец 22.05.2018 0 ЛКМ Обект3 Лесокултурни мероприятия 28,523.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2113 ДГС Средец 22.05.2018 0 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 33,835.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2047 ДГС Средец 24.04.2018 0 ЛКМ Обект 3 Лесокултурни мероприятия 28,523.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2046 ДГС Средец 24.04.2018 0 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 33,835.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1883 ДГС Средец 06.03.2018 0 ЛКМ 1 Лесокултурни мероприятия 56,650.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1409 ДГС Средец 29.09.2017 0 ЛКД-4 2017 Лесокултурни мероприятия 22,880.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1402 ДГС Средец 27.09.2017 0 ЛКМ 2017 Обект -3 Лесокултурни мероприятия 5,009.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
981 ДГС Средец 05.05.2017 0 ЛКМ Обект № 2 Лесокултурни мероприятия 60,483.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
772 ДГС Средец 02.03.2017 ЛКМ - Обект №1 Лесокултурни мероприятия 49,665.00 лв. без ДДС