Процедура № 6134 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 17.05.2022 29,163.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача открит конкурс
Предмет Подпомагане на естественото възобновяване /ПЕВ/. 1. „Отглеждане на подраста в котлите, чрез отсичане на увредения подраст на „пънче”, отсичане на издънки и нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” 7466дка /обща площ/ - 1969дка /редуцирана площ/

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКМ 2/2022 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.