slide

Инвентаризация разсадници | ДГС Средец

Есенна инвентаризация в горски разсадник "Малката река" през 2023г.
Файл
Добавен
12.10.2023 / ДГС Средец
ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИК "МАЛКАТА РЕКА" 2022
Файл
Добавен
27.10.2022 / ДГС Средец
Есенна инвентаризация на горски разсадник "Малката река".
Файл
Добавен
05.10.2021 / ДГС Средец
ЕСЕННА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ В ГОРСКИ РАЗСАДНИК "МАЛКАТА РЕКА"
Файл
Добавен
16.09.2020 / ДГС Средец
АНАЛИЗ И ПРОТОКОЛИ ОТ ЕСЕННАТА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИК "МАЛКАТА РЕКА" 2019Г.
Файл
Добавен
09.01.2020 / ДГС Средец
Анализ и протоколи от есенната инвентаризация на горски разсадник "Малката река" 2018г.
Файл
Добавен
21.03.2019 / ДГС Средец
Есенна инвентаризация на горски разсадник "Малката река" 2017г.
Файл
Добавен
21.11.2017 / ДГС Средец
Инвентаризация на посевите за 2016год. в ДГР "Малката река" към ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Средец