slide

Контакти | ДГС Средец

Директор:
инж. Димитър Киряков Янков
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
гр.Средец п.к 8300, ул.”Васил Коларов” № 92
e-mail:
dgssredets@uidp-sliven.com
телефон:
05551 /33-93
факс: