Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: гр.Средец п.к 8300, ул.”Васил Коларов” № 92

e-mail : dgssredets@uidp-sliven.com
тел. 05551 /33-93, 35-62
факс