slide

Гoрска сертификация | ДГС Средец

Мониторинг флора и фауна 2018 на ДГС Средец
Файл
Добавен
04.09.2019 / ДГС Средец
Резюме на мониторинг 8.4.1
Файл
Добавен
04.09.2019 / ДГС Средец
Списък на предлаганите продукти и услуги от ДГС Средец
Файл
Добавен
04.09.2019 / ДГС Средец
Анализ на ефектите от дейности
Файл
Добавен
09.08.2019 / ДГС Средец
Вътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминация
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец
Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция и сродни на нея явления
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец
Политика срещу корупцията и сродни на нея явления
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец
Вътрешни правила за решаване на спорове
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец
Оценка на социалното въздействие
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец
Приложение №2 към доклад за ГВКС
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец
Приложение №1 към доклод за ГВКС
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец
Доклад за ГВКС
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец