Процедура № 4485 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 17.07.2020 20,371.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс
Предмет Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив - „Осветление” 6050дка, в т.ч: 1.„Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” 5400дка., 2.„Осветление-осветление на култури, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” 650дка.,

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКМ Обект - 2/2020 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.