slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
316 ДГС Средец „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.“ за нуждите на ТП ДГС Средец. 02.11.2015
315 ДГС Средец ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС Средец” 28.10.2015
305 ДГС Средец „ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МПС, СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС СРЕДЕЦ” 19.10.2015
295 ДГС Средец „Годишни технически прегледи на МПС – 14 /четиринадесет/ броя, собственост на ЮИДП ДП – Сливен, от автомобилния парк на ТП ДГС Средец/вкл. ГТП на газови и метанови уредби/“ 06.10.2015


241 ДГС Средец Договор без обявление с поср. на борсов посредник, чрез борсова сделка за доставка чрез покупка на горива за нуждите на ТП ДГС Средец. 14.08.2015
207 ДГС Средец “Абонам.поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, UPS устройства, модеми, рутери, компютърни мрежи и мрежово оборудване, и др. техника извънгаранционн.срок), абонам. поддръжка на програма от типа " 09.07.2015199 ДГС Средец „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „Държавно горско стопанство Средец 06.07.2015

143 ДГС Средец Механизирана обработка на почвата(оран) за производство на земеделски култури за нуждите на ТП "ДГС Средец" 08.05.2015


140 ДГС Средец "Периодична доставка, чрез покупка не електро и железарски материали" ДГС Средец 05.05.2015

87 ДГС Средец Информация по чл.44 ал.10 ДГС СРЕДЕЦ 27.03.2015
69 ДГС Средец Информация плащания ДГС Средец 20.03.2015


17 ДГС Средец Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на годишен технически преглед, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми и консуматими за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Средец 26.11.2014
16 ДГС Средец Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП "ДГС Средец", предвидени в Наредба №3/1987год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците. 26.11.2014