Процедура № 1409 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Средец 29.09.2017 22,880.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс 1. Изкореняване на пъни – 88 дка, в отдели 600г, 604а; 2. Изтикване на пъни, подравняване и почистване на площи – 88 дка, в отдели 600г, 604 а; 3. Ригловане – 88дка, в отдели 600г, 604 а; 4. Подравняване 88 дка, в отдели 600г, 604 а, представляваща ЛКД – 2017 год. Обект № 4 на територията на ТП „ДГС Средец”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКД-4 2017 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.