slide

Процедури | ДГС Средец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6848 ДГС Средец 17.11.2023 чб 2304,6-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 14,804.15 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6643 ДГС Средец 23.03.2023 бб, чб, бл, цр 2220-6, 2224-5, 2225-3 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 18,938.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6311 ДГС Средец 20.09.2022 чб 2221-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 2,122.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5156 ДГС Средец 05.03.2021 дб, цр, кгбр 1906-3, 1920-3, 2005-2 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 31,725.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4728 ДГС Средец 16.10.2020 бл 2010-5 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 549.00 лв. без ДДС