Процедура № 4728 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 16.10.2020 549.00 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне договаряне
Предмет Продажба на действително добита дървесина чрез договаряне

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2010-5 бл 6.10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6.10 куб.м.