slide

Процедури | ДГС Средец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7022 ДГС Средец 12.06.2024 бл, цр, кгбр, мжд 2409 Процедури за добив на дървесина 61,168.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6864 ДГС Средец 14.12.2023 бл, цр, пяс, гбр, кгбр, мжд 2402, 2403, 2404 Процедури за добив на дървесина 97,025.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6825 ДГС Средец 20.10.2023 бл, цр, мжд, кгбр 2315 Процедури за добив на дървесина 28,062.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6673 ДГС Средец 11.05.2023 бл, цр, кгбр 2312, 2313 ,2314 Процедури за добив на дървесина 75,513.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6389 ДГС Средец 09.12.2022 чб, бб, бл, изгор, цр 2305, 2306, 2307, 2308 Процедури за добив на дървесина 208,733.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6388 ДГС Средец 09.12.2022 бл, изгор, цр, кгбр, мжд, чб 2301, 2302, 2303, 2304 Процедури за добив на дървесина 250,227.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6368 ДГС Средец 22.11.2022 чб 2226 Процедури за добив на дървесина 30,396.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6343 ДГС Средец 31.10.2022 бл, цр 2225 Процедури за добив на дървесина 27,301.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6303 ДГС Средец 28.09.2022 бл, цр, кгбр 2224 Процедури за добив на дървесина 56,620.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6218 ДГС Средец 28.07.2022 бл, цр №2222 и №2223 Процедури за добив на дървесина 23,794.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6161 ДГС Средец 10.06.2022 чб, бб, бл, цр, срлп 2220 Процедури за добив на дървесина 19,285.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6096 ДГС Средец 21.04.2022 бл, цр 2219 - ТТР, 2205 - ТТР Процедури за добив на дървесина 27,300.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6086 ДГС Средец 15.04.2022 бл, цр, кгбр, мжд 2219 Процедури за добив на дървесина 17,855.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6013 ДГС Средец 15.03.2022 чб, бб 2217 и 2218 Процедури за добив на дървесина 99,722.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5983 ДГС Средец 02.03.2022 чб, бб, бл, цр, чдб, срлп, изгор 2202, 2203, 2204, 2214, 2215, 2216 Процедури за добив на дървесина 242,154.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5850 ДГС Средец 17.12.2021 бл, изгор, цр, гбр, кгбр, мжд 2205, 2206, 2207, 2208, 2209 Процедури за добив на дървесина 75,900.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5761 ДГС Средец 07.12.2021 чб, бб, бл, цр, чдб, срлп, изгор 2202, 2203, 2204, 2214, 2215, 2216 Процедури за добив на дървесина 242,154.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5740 ДГС Средец 03.12.2021 бл, цр, гбр, кгбр, мжд 2210, 2211, 2212, 2213 Процедури за добив на дървесина 124,015.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5671 ДГС Средец 09.11.2021 бл, цр 2119 Процедури за добив на дървесина 47,405.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5670 ДГС Средец 09.11.2021 чб, бб, бл, цр, срлп, изгор 2118 Процедури за добив на дървесина 57,203.00 лв. без ДДС