Процедура № 6013 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 15.03.2022 99,722.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2217 и 2218 чб, бб 1026 куб.м. 1806 куб.м. 13 куб.м. 415 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3260 куб.м.