Процедура № 6218 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 28.07.2022 23,794.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2222 и №2223 бл, цр 71 куб.м. 103 куб.м. 0 куб.м. 45 куб.м. 478 куб.м. 0 куб.м. 697 куб.м.