Процедура № 6161 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 10.06.2022 19,285.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2220 чб, бб, бл, цр, срлп 251 куб.м. 267 куб.м. 5 куб.м. 76 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 626 куб.м.