Процедура № 6343 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Средец 31.10.2022 27,301.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2225 бл, цр 62 куб.м. 66 куб.м. 0 куб.м. 64 куб.м. 603 куб.м. 0 куб.м. 795 куб.м.