Процедура № 1272 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Средец 02.08.2017 3,500.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП - събиране на оферти с обява “Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.