Процедури

Процедура № 1986 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 30.04.2018
Втора дата 04.06.2018
Начална цена 19,250.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Механизирани ППМ – поддържане на съществуващи минерализовани ивици – 55 км

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.