Процедури

Процедура № 2615 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 20.12.2018
Втора дата
Начална цена 253,272.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад, на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № 1904-2, 1905-2, 1906-2, 1907-2
Дървесен вид дб, цр, орех, мжд, кгбр,
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3031 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3031 куб.м.