Процедура № 2615 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 20.12.2018 253,272.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад, на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1904-2, 1905-2, 1906-2, 1907-2 дб, цр, орех, мжд, кгбр, 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3031 куб.м. 0 куб.м. 3031 куб.м.