Процедури

Процедура № 2617 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 20.12.2018
Втора дата
Начална цена 186,828.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад, на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № 1904-1, 1905-1, 1906-1, 1907-1, 1908-1
Дървесен вид дб, цр, орех, чб, бб,
Едра 115 куб.м.
Средна 1537 куб.м.
Дребна 58 куб.м.
Технологична 543 куб.м.
За огрев 8 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2261 куб.м.