Процедура № 2617 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 20.12.2018 186,828.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад, на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1904-1, 1905-1, 1906-1, 1907-1, 1908-1 дб, цр, орех, чб, бб, 115 куб.м. 1537 куб.м. 58 куб.м. 543 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 2261 куб.м.