Процедура № 3656 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 12.12.2019 31,170.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина от временни складове на територията на ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1926-1, 1927-1, 1928-1 черен бор 374 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 374 куб.м.