Процедура № 3812 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 28.01.2020 77,045.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина на търговци, отговарящи на условията на чл. 115 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2010-1, 2011-1, 2012-1 дб, цр 136 куб.м. 468 куб.м. 79 куб.м. 223 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 906 куб.м.