Процедура № 4666 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Средец 06.10.2020 5,967.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване Продажба на действително добити количества дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2014-4, 2010-5 чб, бб, бл 71.95 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73.95 куб.м.