Процедури

Процедура № 5306 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 25.05.2021
Втора дата
Начална цена 22,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет “Поддържане на съществуващи минерализовани ивици – 55 км. на територията на ТП ДГС „Средец“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.