Процедури

Процедура № 5863 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 17.12.2021
Втора дата
Начална цена 15,980.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата

Данни за дървесината

Обект/и № 2205-1, 2206-1, 2207-1, 2208-1, 2209-1
Дървесен вид бл, цр
Едра 144 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 144 куб.м.