Процедура № 5864 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Средец 17.12.2021 203,944.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване Продажба на прогнозни количества добита дървесина на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2205-2, 2206-2, 2207-2, 2208-2, 2209-2 бл, изгор, цр, гбр, кгбр, мжд 0 куб.м. 405 куб.м. 12 куб.м. 321 куб.м. 1740 куб.м. 0 куб.м. 2478 куб.м.