Процедури

Процедура № 826 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 01.03.2017
Втора дата
Начална цена 22,767.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина по асортименти от временен склад

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.