slide

Годишен план за ползване на дървесина | ДГС Средец

Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2024 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
21.03.2024 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2024 г.
Файл
Добавен
29.01.2024 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина през 2024 г.
Файл
Добавен
05.12.2023 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2024 г.
Файл
Добавен
13.11.2023 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2023 г.
Файл
Добавен
17.10.2023 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
29.09.2023 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
07.02.2023 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
22.11.2022 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
10.11.2022 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2022 г.
Файл
Добавен
20.10.2022 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2022 г.
Файл
Добавен
11.10.2022 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г.
Файл
Добавен
05.09.2022 / ДГС Средец
Одобрена промяна на годишен план за ползване на дървесина през 2022 г.
Файл
Добавен
30.06.2022 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
16.06.2022 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
31.01.2022 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
04.11.2021 / ДГС Средец
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г.
Файл
Добавен
19.10.2021 / ДГС Средец
годишен план за ползване на дървесина - м. юли 2021 г.
Файл
Добавен
04.08.2021 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
27.04.2021 / ДГС Средец