Процедура № 3482 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Средец 18.10.2019 28.10.2019 1,200.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧЛ. 20, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и др.“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.