Процедури

Процедура № 3482 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 18.10.2019
Втора дата 28.10.2019
Начална цена 1,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧЛ. 20, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП
Предмет „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и др.“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.