slide

Процедури | ДГС Средец

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5306 ДГС Средец 25.05.2021 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача